ภาพกิจกรรม
คุณครูโรงเรียนวัดพุทธบูชาที่ได้รับคำสั่งย้ายกลับภูมิลำเนา อำลาลูกๆนักเรียนหน้าเสาธง
คุณครูโรงเรียนวัดพุทธบูชาที่ได้รับคำสั่งย้ายกลับภูมิลำเนา อำลาลูกๆนักเรียนหน้าเสาธง โดยมี
1. คุณครูพรพิมล เจริญศิลป์ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ย้ายไปจังหวัดอุดรธานี
2. คุณครูลัดดา นาคแสงจันทร์ กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ย้ายไปจังหวัดสุพรรณบุรี
3. คุณครูสุพัตรา ทองคำ กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ ย้ายไปจังหวัดสกลนคร
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 3 ท่านด้วยครับ
ภาพข่าวโดย : งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวัดพุทธบูชา

โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2565,09:16   อ่าน 259 ครั้ง