คนเก่ง ศรีพุทธบูชา
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่