ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ ม.3 เดิม มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 8) 20 ม.ค. 66
รับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา (อ่าน 37) 10 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนวัดพุทธบูชา เรื่อง รับสมัครนักเรียน ม.3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 สำหรับห้องเรียนปกติ (อ่าน 93) 05 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนวัดพุทธบูชา เรื่อง รับสมัครนักเรียน ม.3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2566 สำหรับห้องเรียน IEP (อ่าน 74) 05 ม.ค. 66
ตารางสอบกลางภาค 2/2565 (อ่าน 124) 22 ธ.ค. 65
ประกาศเรียนออนไลน์ 26-29 ธันวาคม 2565 (อ่าน 84) 22 ธ.ค. 65
ประชุมผู้ปกครอง 27 พ.ย.2565 (อ่าน 158) 22 พ.ย. 65
การชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 248) 11 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (อ่าน 167) 08 พ.ย. 65
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์ (อ่าน 169) 08 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (อ่าน 194) 03 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 192) 26 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกครูจ้างชาวต่างชาติ (อ่าน 186) 21 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูชาวต่างชาติ (อ่าน 172) 19 ต.ค. 65
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (อ่าน 178) 19 ต.ค. 65
รับสมัครครูชาวต่างชาติเพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 178) 12 ต.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง (อ่าน 415) 05 ส.ค. 65
แจ้งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า2019 (อ่าน 410) 08 ก.ค. 65
การชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 (อ่าน 1254) 15 พ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนวัดพุทธบูชา การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 42) 13 พ.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 489) 05 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่่วคราว (อ่าน 465) 12 เม.ย. 65
ประกาศ รับสมัครครูจ้างสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 462) 30 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนวัดพุทธบูชา เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 32) 18 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนวัดพุทธบูชา เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 36) 18 มี.ค. 65
ลิงค์รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2565 (อ่าน 37) 09 มี.ค. 65
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 31) 04 มี.ค. 65
ตารางสอบปลายภาค 2-2564 (อ่าน 98) 25 ก.พ. 65
ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 !!! (อ่าน 101) 21 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนวัดพุทธบูชา เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 671) 19 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 เดิม ที่มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 594) 14 ก.พ. 65
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครู (อ่าน 542) 14 ก.พ. 65
ประกาศ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 2 (อ่าน 743) 11 ก.พ. 65
สมัครเข้าศึกษาต่อ ม.4 สำหรับนักเรียน ม.3 (เดิม) คลิก!!!!!! (อ่าน 95) 07 ก.พ. 65
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา2565 (อ่าน 757) 04 ก.พ. 65
ประกาศ กำหนดการเปิดเรียนในรูปแบบผสมผสานในเดือนกุมภาพันธ์ (อ่าน 1755) 29 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนวัดพุทธบูชา แนวทางการจัดการเรียนการสอน ในเดือนมกราคม 2565 ฉบับที่ 2 (อ่าน 472) 13 ม.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 429) 13 ม.ค. 65
เรื่อง เเจ้งปิดภายในเเละเเนวทางการจัดการเรียนการสอนในเดือนมกราคมเป็นต้นไป (อ่าน 444) 28 ธ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง มาตรการในการเปิดภารเรียนรูปแบบ On-site เดือนธันวาคมเป็นต้นไป (อ่าน 508) 02 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดพุทธบูชา เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียน (อ่าน 735) 30 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดพุทธบูชา เรื่องการขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 1 คัน (อ่าน 671) 20 ส.ค. 64
แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (อ่าน 695) 13 ก.ค. 64
แจ้งกำหนดการรับหนังสือเรียน รับเงินอุปกรณ์การเรียน และเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ม.1 และ ม.4 (อ่าน 877) 09 มิ.ย. 64
SAR โรงเรียนวัดพุทธบูชา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 89) 03 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนวัดพุทธบูชา เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีมอบตัวนักเรียน เพื่อเข้าศึกต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 94) 29 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดพุทธบูชา เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีมอบตัวนักเรียน เพื่อเข้าศึกต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 46) 28 พ.ค. 64
คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 902) 26 พ.ค. 64
แจ้งกำหนดการรับหนังสือเรียน ชำระเงินบำรุงการศึกษา (อ่าน 755) 26 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดพุทธบูชาเรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 481) 25 พ.ค. 64