ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน “กรณีย้ายระหว่างปี” ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน “กรณีย้ายระหว่างปี” ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6
สมัครได้ระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดพุทธบูชา
 
เงื่อนไขการสมัคร
1. นักเรียนนำเอกสารผลการเรียน ปพ.6 ภาคเรียนก่อนหน้าทุกภาคเรียน มายื่นวันสมัคร
2. นักเรียนและผู้ปกครองต้องมาติดต่อด้วยตนเอง 
3. นักเรียนต้องผ่านการพิจารณาด้านผลการเรียนและความประพฤติ จึงจะพิจารณารับย้าย
 
ติดต่อเพิ่มเติมที่กลุ่มบริหารวิชาการ โทร 02-426-3441 ต่อ 129
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2566,09:50   อ่าน 71 ครั้ง