ข่าวประชาสัมพันธ์
การชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 • ช่องทางที่ 1 ชำระผ่านธนาคารดังนี้ ระหว่างวันที่ 9 – 22 พฤศจิกายน 2565
 • 1. ชำระผ่านแอพลิเคชั่น Mobile Banking ทุกธนาคาร ผ่านการสแกน QR CODE โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
  2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท
  3. ชำระผ่าน ATM ธนาคารกรุงไทย โดยสแกนบาร์โค้ดชำระเงิน เสียค่าธรรมเนียม 5 บาท
  นักเรียนสามารถรับใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษาได้จากครูที่ปรึกษา หรือ ดาวน์โหลดดัง Link ด้านล่าง
  (สั่งพิมพ์ในหน้าที่เป็นชื่อและห้องเรียนของตนเองเท่านั้น)
 •  

 • หมายเหตุ : โรงเรียนจะออกใบเสร็จให้ในวันประชุมผู้ปกครอง วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565
   
 •  
  • ช่องทางที่ 2 ชำระเป็นเงินสดที่โรงเรียนในวันประชุมผู้ปกครอง วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565
 •  
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ครูที่ปรึกษา หรือ กลุ่มบริหารงบประมาณ โทร 024263441 ต่อ 103

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2565,00:00   อ่าน 129 ครั้ง