ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการติดต่อ-สอบถาม ร้องเรียน ทุจริตประพฤติมิชอบ

 
เว็บไซต์โรงเรียน http://www.wpb.ac.th/contactเพจโรงเรียนวัดพุทธบูชา https://www.facebook.com/wpbschool